SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN "CAHAYA AS-SALAM" 'KITAB, AL-QURAN, HADITS, OASE ISLAM, BLOG TUTORIAL '

Minggu, 22 November 2009

HADITS MAUDHU’

A. Pengertian

Hadits maudhu’ adalah hadits yang dicipta dan dibuat oleh seseorang/pendusta, yang ciptaan itu dibangsakan kepada Nabi secara palsu dan dusta disengaja/tidak.
Ciri-ciri hadits maudhu’, adalah :
1. Yang terdapat pada sanad;
1) Pangakuan dari sipembuat
2) Qarinah-qarinah yang memperkuat adanya pengakuan membuat hadis maudhu’
3) Qarinah yang berpautan dengan tingkah laku

2. Yang terdapat pada matan ; maknanya beretentangan dengan Al-Quran, hadits mutawatir, dengan ijtihad dan logika.

B. Awal Munculnya Dan Faktor-Faktor Yang Melatarbelakanginya

1. Mempertahankan idiologi/mazhab sendiri
2. Merusak/mengeruhkan agama Islam
3. Fanatic kebangsaan, kesukuan, kedaerahan, kebahasaan, kultus individu terhadap imam mereka
4. Membuat kisah-kisah dan nasehat untuk menaruh minat pendengar
5. Mempertahankan mazhab dalam masalah khilafiyah fikih dan kalam
6. Kejahilan mereka dalam ilmu agama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar